ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์ก...
 • 27 Jan 2020
 • 156
 • 0
  ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อ่านต่อ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ...
 • 8 Nov 2019
 • 115
 • 0
(วันที่ 5-6 กรกฎาคม 62 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยนายกแสวง รอดยูร นายก อบต.บางใหญ่ และนายณรงค์ จันทร์สวัสดิ์ ประธ...
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • 10 Oct 2019
 • 260
 • 0
ดาวน์โหลดข้อมมูลเพิ่มเติม หรือ แสกน QR code เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์  
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเ...
 • 19 Sep 2019
 • 154
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์คอน...
 • 19 Sep 2019
 • 95
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรี...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยจีนบ่ายหมู่ที่ 5...
 • 9 Sep 2019
 • 78
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยจีนบ่ายหมู่ที่ 5 ช่วงที่...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
 • 14 November 2018
 • 132
 • 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 14 November 2018
 • 133
 • 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธี...
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 25 October 2018
 • 161
 • 0
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 25 October 2018
 • 153
 • 0
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหล...
อ่านต่อ
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว
 • 17 October 2018
 • 137
 • 0
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดค...
อ่านต่อ
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถสุขาเคลื่อนที่
 • 17 October 2018
 • 199
 • 0
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ตอบ ดู
ดูกระทู้ทั้งหมด