ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์ก...
 • 27 January 2020
 • 156
 • 0
  ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อ่านต่อ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ...
 • 8 November 2019
 • 115
 • 0
(วันที่ 5-6 กรกฎาคม 62 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยนายกแสวง รอดยูร นายก อบต.บางใหญ่ และนายณรงค์ จันทร์สวัสดิ์ ประธ...
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • 10 October 2019
 • 260
 • 0
ดาวน์โหลดข้อมมูลเพิ่มเติม หรือ แสกน QR code เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์  
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเ...
 • 19 September 2019
 • 153
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์คอน...
 • 19 September 2019
 • 94
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรี...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยจีนบ่ายหมู่ที่ 5...
 • 9 September 2019
 • 78
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยจีนบ่ายหมู่ที่ 5 ช่วงที่...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.บางใหญ่ ม...
 • 29 August 2019
 • 65
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.บางใหญ่ ม.5 ด้วยวิ...
อ่านต่อ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเ...
 • 9 July 2019
 • 105
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอ...
อ่านต่อ
ผลการเปิดซองประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ภายในองค์กา...
 • 27 June 2019
 • 164
 • 0
ประกาศ ผลการเปิดซองประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขุดใหม่ หมู่ที่ 6
 • 21 June 2019
 • 124
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขุดใหม่  หมู่ที่ 6  ด...
อ่านต่อ
การจ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 20 June 2019
 • 155
 • 0
การจ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก ซอยแยกซอยจีนบ่...
 • 20 June 2019
 • 164
 • 0
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก ซอยแยกซอยจีนบ่าย 1,2,3,4 หมู่ที่ 5
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน...
 • 20 June 2019
 • 165
 • 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก ซอยแยกซอยจีนบ่าย หมู่ที่ 5
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยจีนบ่าย-หมู่ 5
 • 7 June 2019
 • 93
 • 0
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยจีนบ่าย-หมู่5 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม1 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม2  
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยจีนบ่าย-หมู่ที่ 1,2,3,4
 • 7 June 2019
 • 102
 • 0
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยจีนบ่าย-หมู่ที่ 1,2,3,4 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม1 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม2...
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกร...
 • 31 May 2019
 • 107
 • 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ซอยข้างอนามัยคลองโยง) หมู่ที่ 6
อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสาย...
 • 31 May 2019
 • 104
 • 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายกลักภายในหมู่บ้านอาสาเฮ้าส์ หมู่ที่ 5
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหลักภายในหมู่บ้านอาสาเฮ้...
 • 17 May 2019
 • 97
 • 0
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหลักภายในหมู่บ้านอาสาเฮ้าส์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเต...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ถนนซอยอนามัยคลองโย...
 • 17 May 2019
 • 100
 • 0
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ถนนซอยอนามัยคลองโยง) หมู่ที่6 ดาวน์ไหลดข้อมูลเพิ่มเติม...
อ่านต่อ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562
 • 25 April 2019
 • 116
 • 0
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถังบรรจุสิ่งปฎิกูลปริมาตรคว...
 • 9 April 2019
 • 83
 • 0
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถังบรรจุสิ่งปฎิกูลปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคา...
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดถังบรรจุสิ่งปฎิกูลปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3...
 • 27 March 2019
 • 99
 • 0
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดถังบรรจุสิ่งปฎิกูลปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3000 ลิตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก...
อ่านต่อ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561
 • 18 December 2018
 • 120
 • 0
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561 โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2561
 • 13 December 2018
 • 116
 • 0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2561" เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิด...
อ่านต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561
 • 13 December 2018
 • 113
 • 0
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด PDF
อ่านต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2561
 • 13 December 2018
 • 108
 • 0
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด PDF
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
 • 12 December 2018
 • 128
 • 0
  โครงการ “ฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ... เพื่อให้ผู้เข้า...
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้จัดโครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ...
 • 29 October 2018
 • 126
 • 0
  วันที่ 19 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้จัดโครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร...
อ่านต่อ