ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรีตซอยบ้านจีนบ่าย หมู่ที่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรีตซอยบ้านจีนบ่าย หมู่ที่ 5