ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ภายใน อบต.บางใหญ่ หมู่ที่5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ภายในอบต.บางใหญ่