องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ 

57 ม.5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 111140

โทร 02-9277477