ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
 • 14 November 2018 10:30
 • 132
 • 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 14 November 2018 09:55
 • 133
 • 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 25 October 2018 11:10
 • 162
 • 0
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 25 October 2018 10:49
 • 153
 • 0
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว
 • 17 October 2018 16:30
 • 137
 • 0
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถสุขาเคลื่อนที่
 • 17 October 2018 15:57
 • 199
 • 0
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง โหลดข้อมูลเพิ่มเติม  
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • 16 October 2018 13:07
 • 112
 • 0
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดห้องสุขาไม่น้อยกว่า 8 ห้อง โครงการ รถดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ขอเขิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • 3 April 2018 11:47
 • 76
 • 0
ขอเขิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 • 3 April 2018 11:47
 • 71
 • 0
ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
อ่านต่อ
กำหนดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๔ แผ่นดินขึ้นประดิษฐานในพระมหาธาตุเหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประธานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
 • 3 April 2018 11:47
 • 33
 • 0
กำหนดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๔ แผ่นดิน ขึ้นประดิษฐานในพระมหาธาตุเหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประธานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านต่อ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 • 3 April 2018 11:47
 • 61
 • 0
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ Download
อ่านต่อ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 • 3 April 2018 11:47
 • 61
 • 0
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น Download
อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • 3 April 2018 11:47
 • 56
 • 0
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Download
อ่านต่อ
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2560
 • 3 April 2018 11:47
 • 82
 • 0
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2560
อ่านต่อ
โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2560
 • 3 April 2018 11:47
 • 85
 • 0
โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2560
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก ซอยแยกซอยจีนบ่าย หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • 3 April 2018 11:47
 • 37
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก ซอยแยกซอยจีนบ่าย หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด   ดาวน์โหลดรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบแป
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้ง (over ley) ถนนสายเลียบคลองทวีวัฒนา (ผิวแอสฟัสล์คอนกรีต) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • 3 April 2018 11:47
 • 25
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้ง (over ley) ถนนสายเลียบคลองทวีวัฒนา (ผิวแอสฟัสล์คอนกรีต) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 • 3 April 2018 11:47
 • 76
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง    งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • 3 April 2018 11:47
 • 49
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประกวดราคาซื้อซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download
อ่านต่อ
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
 • 3 April 2018 11:47
 • 64
 • 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
อ่านต่อ
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ประจำปี ๒๕๖๐
 • 3 April 2018 11:47
 • 66
 • 0
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ประจำปี ๒๕๖๐  โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ประจำปี ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ แ
อ่านต่อ
ประกาศ-สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา-สายแยกวัดโตนด-คลองบางโสน1-หมู่ที่-1
 • 3 April 2018 11:47
 • 65
 • 0
ประกาศ-สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา-สายแยกวัดโตนด-คลองบางโสน1-หมู่ที่-1 โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา ซอยสมบูรณ์สุข หมู่ที่6
 • 3 April 2018 11:47
 • 66
 • 0
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา  ซอยสมบูรณ์สุข  หมู่ที่ 6  โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ประกาศ-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา-คลองประปาฝั่งตะวันตก-ม.1
 • 3 April 2018 11:47
 • 64
 • 0
ประกาศ-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา-คลองประปาฝั่งตะวันตก-ม.1  คลิก ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก ดาวน์โหลดแบบแปลน
อ่านต่อ
ประกาศ-สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา-วัดโตนด-ม.1
 • 3 April 2018 11:47
 • 49
 • 0
ประกาศ-สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา-วัดโตนด-ม.1 คลิก ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
อ่านต่อ
ประกาศ-สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา-ตะวันงาม-ซ.2-4-ม.4
 • 3 April 2018 11:47
 • 60
 • 0
ประกาศ-สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา-ตะวันงาม-ซ.2-4-ม.4  คลิก ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
อ่านต่อ